Monica and Tom's China Trip January 2018

Hong Kong, Macau, Shenzen, Dongguan, Guangzhou, Guilen, Longsheng, Zian, Shanghai, Beijing
Planned Dates
2018-01-07 to 2018-03-18
Countries
2

Trip Map